Nawigacja

Zamówienia powyżej 14000 euro

Formularz oferty

Załącznik nr 1

OFERTA

 

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................

Ulica: .................................................. kod i miejscowość: ............................................................................

Powiat: .................................................................... województwo: ...........................................................

Numer wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej(do. osób fizycznych prowadzących działalność  gospodarczą)……………………….…………..…………….…  prowadzonej przez  (nazwa organu) ..……………………………………………….…..................................

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż podany powyżej):

..........................................................................................................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym: ........................................................................

Tel: ...............................................................              fax: ..............................................................................

NIP ...........................................................................

Do:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

41-500 Chorzów, ul.3 Maja 78

 

Ubiegając się o zamówienie:  Nabór personelu w Projekcie: Szkoła przyjazna, szkoła równych szans”,

            składam  następującą ofertę:

 

1.    Oferuję świadczenie ww. usługi godnie  z warunkami i  na zasadach zawartych w SIWZ, za cenę*:

 

a) Część nr 1pn. Nauczyciel 1 w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W CHORZOWIE- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w klasach 1-3:

 

 

  …………..…………… x  408 godzin  =  …………..……………… brutto Pln.

  cena za 1 godzinę                                  cena za całość usługi

zajęć pozalekcyjnych                             w okresie trwania Projektu

 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….. Pln.

 

 

b) Część nr 2pn. Nauczyciel 2 w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W CHORZOWIE- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w klasach 1-3: 

 

 

  …………..…………… x  408 godzin  =  …………..……………… brutto Pln.

  cena za 1 godzinę                                  cena za całość usługi

zajęć pozalekcyjnych                             w okresie trwania Projektu

 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….. Pln.

 c) Część nr 3 pn. Nauczyciel 3 w
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W CHORZOWIE- zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasach 1-3:   

 

 

  …………..…………… x  408 godzin  =  …………..……………… brutto Pln.

  cena za 1 godzinę                                  cena za całość usługi

zajęć pozalekcyjnych                             w okresie trwania Projektu

 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….. Pln.

 


d) Część nr 4
pn. Nauczyciel 4 w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W CHORZOWIE- zajęcia wyrównawcze z matematyki w  klasach 1-3:

 

 

  …………..…………… x  408 godzin  =  …………..……………… brutto Pln.

  cena za 1 godzinę                                  cena za całość usługi

zajęć pozalekcyjnych                             w okresie trwania Projektu

 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….. Pln.

 


e) Część nr 5 pn. Nauczyciel 5
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W CHORZOWIE- zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego w  klasach 1-3:

 

 

  …………..…………… x  408 godzin  =  …………..……………… brutto Pln.

  cena za 1 godzinę                                  cena za całość usługi

zajęć pozalekcyjnych                             w okresie trwania Projektu

 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….. Pln.

 


f) Część nr 6 pn. Nauczyciel 6
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W CHORZOWIE- zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego w  klasach 1-3:

 

 

  …………..…………… x  408 godzin  =  …………..……………… brutto Pln.

  cena za 1 godzinę                                  cena za całość usługi

zajęć pozalekcyjnych                             w okresie trwania Projektu

 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….. Pln.


g) Część nr 7 pn. Nauczyciel 7 w
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W CHORZOWIE- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w kl. 4-6:

 

 

  …………..…………… x  272 godziny  =  …………..……………… brutto Pln.

  cena za 1 godzinę                                  cena za całość usługi

zajęć pozalekcyjnych                             w okresie trwania Projektu

 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….. Pln.


h) Część nr 8 pn. Nauczyciel 8 w
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W CHORZOWIE- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w kl. 4-6:

 

  …………..…………… x  272 godziny  =  …………..……………… brutto Pln.

  cena za 1 godzinę                                  cena za całość usługi

zajęć pozalekcyjnych                             w okresie trwania Projektu

 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….. Pln.

i) Część nr 9 pn. Nauczyciel 9 w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W CHORZOWIE- zajęcia wyrównawcze z matematyki  w kl. 4-6: 

 

  …………..…………… x  272 godziny  =  …………..……………… brutto Pln.

  cena za 1 godzinę                                  cena za całość usługi

zajęć pozalekcyjnych                             w okresie trwania Projektu

 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….. Pln.

 

 

j) Część nr 10 pn. Nauczyciel 10 w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W CHORZOWIE- zajęcia wyrównawcze z matematyki  w kl. 4-6:

  …………..…………… x  272 godziny  =  …………..……………… brutto Pln.

  cena za 1 godzinę                                  cena za całość usługi

zajęć pozalekcyjnych                             w okresie trwania Projektu

 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….. Pln.

 


k) Część nr 11 pn. Nauczyciel 11 w
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W CHORZOWIE- zajęcia wyrównawcze z matematyki  w kl. 4-6: 272:

 

  …………..…………… x  272 godziny  =  …………..……………… brutto Pln.

  cena za 1 godzinę                                  cena za całość usługi

zajęć pozalekcyjnych                             w okresie trwania Projektu

 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….. Pln.

 


l) Część nr 12 pn. Nauczyciel 12 w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W CHORZOWIE- zajęcia wyrównawcze z przyrody:

 

 

  …………..…………… x  272 godziny  =  …………..……………… brutto Pln.

  cena za 1 godzinę                                  cena za całość usługi

zajęć pozalekcyjnych                             w okresie trwania Projektu

 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….. Pln.

 

 

ł) Część nr 13 pn. Nauczyciel 13 w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W CHORZOWIE- zajęcia wyrównawcze z historii - 272 godziny,

  …………..…………… x  272 godziny  =  …………..……………… brutto Pln.

  cena za 1 godzinę                                  cena za całość usługi

zajęć pozalekcyjnych                             w okresie trwania Projektu

 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….. Pln.

 

m) Część nr 14 pn. Nauczyciel 14 w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W CHORZOWIE  - zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego:

 

  …………..…………… x  272 godziny  =  …………..……………… brutto Pln.

  cena za 1 godzinę                                  cena za całość usługi

zajęć pozalekcyjnych                             w okresie trwania Projektu

 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….. Pln.

 

 

n) Część nr 15 pn. Nauczyciel 15 w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W CHORZOWIE  - zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego:

 

  …………..…………… x  272 godziny  =  …………..……………… brutto Pln.

  cena za 1 godzinę                                  cena za całość usługi

zajęć pozalekcyjnych                             w okresie trwania Projektu

 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….. Pln.

 

 

o) Część nr 16 pn. Nauczyciel 16 w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W CHORZOWIE- zajęcia instruktażowe z e-learningu:

  …………..…………… x  680 godzin  =  …………..……………… brutto Pln.

  cena za 1 godzinę                                  cena za całość usługi

zajęć pozalekcyjnych                             w okresie trwania Projektu

 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….. Pln.

 

 

p) Część nr 17pn. Nauczyciel 17 w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W CHORZOWIE- zajęcia instruktażowe z e-learningu:

 

  …………..…………… x  680 godzin  =  …………..……………… brutto Pln.

  cena za 1 godzinę                                  cena za całość usługi

zajęć pozalekcyjnych                             w okresie trwania Projektu

 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….. Pln.

 

 

r) Część nr 18 pn. Nauczyciel 18 w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W CHORZOWIE- zajęcia koła recytatorskiego:

 

  …………..…………… x  272 godziny  =  …………..……………… brutto Pln.

  cena za 1 godzinę                                  cena za całość usługi

zajęć pozalekcyjnych                             w okresie trwania Projektu

 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….. Pln.

 


s) Część nr 19 pn. Nauczyciel 19 w
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W CHORZOWIE- zajęcia koła informatycznego:

 

  …………..…………… x  272 godziny  =  …………..……………… brutto Pln.

  cena za 1 godzinę                                  cena za całość usługi

zajęć pozalekcyjnych                             w okresie trwania Projektu

 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….. Pln.

 

 

t) Część nr 20pn. Logopeda w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W CHORZOWIE- zajęcia logopedyczne:

 

  …………..…………… x  680 godzin  =  …………..……………… brutto Pln.

  cena za 1 godzinę                                  cena za całość usługi

zajęć pozalekcyjnych                             w okresie trwania Projektu

 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….. Pln.

 

 

u) Część nr 21pn. Pedagog w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W CHORZOWIE– zajęcia pedagogiczno-psychologiczne:

 

  …………..…………… x  340 godzin  =  …………..……………… brutto Pln.

  cena za 1 godzinę                                  cena za całość usługi

zajęć pozalekcyjnych                             w okresie trwania Projektu

 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….. Pln.

 

 

w) Część nr 22 pn. Pedagog w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W zajęcia pedagogiczno-psychologiczne:

 

  …………..…………… x  340 godzin  =  …………..……………… brutto Pln.

  cena za 1 godzinę                                  cena za całość usługi

zajęć pozalekcyjnych                             w okresie trwania Projektu

 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….. Pln.

 

 

z) Część nr 23pn. Doradca zawodowy w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W CHORZOWIE– indywidualne doradztwo zawodowe:

 

  …………..…………… x  348 godziny  =  …………..……………… brutto Pln.

  cena za 1 godzinę                                  cena za całość usługi

zajęć pozalekcyjnych                             w okresie trwania Projektu

 

słownie: ……………………………………………………………………………………………….. Pln.

 

 

Dla wszystkich części:

 

Wyżej podana cena jest ceną łączną, zgodnie z art.3 ust1 pkt1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r.  o cenach (Dz.U. z11 września. nr 01.97.1050), tzn. jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, która kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się  podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.

           

Wykonawca podaje cenę brutto z podatkiem VAT, a w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej cena zawiera wszystkie narzuty związane z wynagrodzeniem t.j. pełny koszt ponoszony przez zamawiającego związany z wypłatą wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i emerytalne – jeśli dotyczy-oraz podatek dochodowy).

 

2.    Oświadczam, iż będę realizować przedmiot zamówienia od daty zawarcia umowy do 31.12.2012 r.

 

3.    Oświadczamy, iż przedmiotowe zamówienie zrealizujemy samodzielnie bez udziału podwykonawcy/*

 

przy udziale podwykonawcy w zakresie (niewłaściwe skreślić).:…………..………………………………

4.        Oświadczamy, iż warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniamy samodzielnie.

albo*(*niewłaściwe skreślić).

Oświadczamy, iż w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych  w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych polegamy na zasobach innych podmiotów. W związku z powyższym załączamy do oferty poniższe dokumenty:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................

 

5. Oświadczam, iż posiadam/dysponuję osobami posiadającymi kwalifikacje wymagane przez zamawiającego i przed podpisaniem umowy przedstawię dokumenty potwierdzające ich posiadanie.

6. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do

     przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst

     jednolity Dz.U. 2002, Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).

7. Akceptuję warunki płatności podane w zapytaniu o cenę.

8. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na

      warunkach określonych w Zapytaniu o cenę i niniejszej ofercie.

9. Znając treść  art. 297. § 1 Kodeksu Karnego:”Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, 124) Art. 297 zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 18 marca 2004 r. (Dz.U.04.69.626) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 maja 2004 r.

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, oświadczam, iż wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

 

 

.....................................................................

data, podpis czytelny lub pieczęć imienna

  Wykonawcy:

 

 

*Należy wypełnić część, o którą ubiega się wykonawca, a pozostałe wykreślić.

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 W CHORZOWIE

Galeria zdjęć